Vaaliteemani

Tärkeintä on hyvinvointi ja toimiva arki

 • Aktiivinen elämäntapa edistää hyvinvointia
 • Kaikille lapsille ja nuorille tulee taata mieluinen harrastus
 • Nuorilla pitää olla tarkoituksenmukaisia ja turvallisia vapaa-ajanviettopaikkoja
 • Ikääntyneille tulee varata salivuoroja ja kokoontumistiloja myös päivällä
 • Yhdistyksiä ja urheiluseuroja tulee tukea hyvinvointinäkökulma edellä
 • Kaupungin henkilökunnan osaamisesta työhyvinvoinnista tulee huolehtia.

Asukkaista ja ympäristöstä tulee pitää huolta

 • Asuinympäristö ja palvelut ovat ratkaisevassa roolissa asuinpaikkaa valittaessa.
 • Varhaiskasvatus-, esiopetus- ja alkuopetuspalveluita tulee kehittää keskustassa, Oinasjärvellä ja Pitkäjärvellä
 • Vanhuksille pitää taata tarvitsemansa palvelut, joiden avulla hänellä on mahdollisuus elää hyvää elämään kotonaan tai palvelutalossa lähellä omaisiaan
 • Teiden, tietoverkkojen, viemärien ja vesijohtojen kunnosta tulee huolehtia ympäristönäkökulmat huomioiden

Tulevaisuuden Someroa rakennetaan asukkaita osallistamalla ja digipalveluita kehittämällä

 • Palvelut tuotetaan ja kehitetään asukkaita varten
 • On tärkeää, että kuntalaiset saavat tietoa vireillä olevista hankkeista.
 • Asukkaita pitää osallistaa luomalla mahdollisuuksia mielipiteiden ja ideoiden esille tuomiseen
 • Arkea helpottavia digipalveluita käyttöönotettaessa tulee huolehtia myös digituesta

Advertisement